CECÍLIA SORIANO

 

Llicenciada en Ciències Físiques (Universitat de Barcelona)

Dra. en Enginyeria Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya)

(Col·legiada Col. Ofic. Físicos nº 4156)

 

ConsultorIa en proJectEs AtmosfÈrics

I mediambientaLs